fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności i plików cookies przedstawia zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych powierzonych przez użytkowników korzystających z usług oferowanych na stronie internetowej hotelmazowiecki.com


Słownik pojęć zawartych w niniejszej polityce prywatności:

Administrator

administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO (art. 4 pkt 7) – jest to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności administratorem jest : K&M Management Sp. z o.o. , Łódź 90-640, ul. 28go Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, wpisana do rejestru przedsiębiorców w CEIDG KRS : 0000471171,  NIP 7272789732


Użytkownik

każda osoba, która przegląda zawartość strony internetowej hotelmazowiecki.com lub/i korzysta z systemu rezerwacyjnego dostępnego na tej stronie


Strona internetowa 

serwis dostępny pod adresem : hotelmazowiecki.com


System rezerwacyjny

 system rezerwacji pokoi hotelowych dostępny na stronie hotelmazowiecki.com


RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE


Dane osobowe

wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.


Pliki cookies

mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji.


Użytkownik może dobrowolnie i świadomie przekazać dane Administratorowi poprzez formularz kontaktowy lub poprzez formularz w systemie rezerwacyjnym w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane firmy potrzebne do fv.

Udostępnione w ten sposób dane są równoznaczne ze zgodą Użytkownika na przetwarzanie ich przez Administratora. 

Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dba o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, a w tym celu działa w oparciu o wewnętrzne procedury zgodne z aktami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.


Administrator nie udostępnia, ani nie sprzedaje powierzonych mu danych innym podmiotom. Dane mogą być przekazane  wymienionym poniżej kategoriom podmiotów tylko w celu właściwej realizacji usługi  :

firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne

firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej

firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej

firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego  w sytuacji zaistnienia roszczeń cywilnoprawnych


Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

realizacji umowy

udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników

kierowania informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach


Użytkownikowi zgodnie z RODO przysługują następujące prawa: dostępu do danych,  poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania
danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych,
przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien zwrócić się ze swoim żądaniem do Administratora na adres:

admin@hotelmazowiecki.com


Przy pierwszej wizycie na stornie internetowej Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Klikając AKCEPTUJĘ Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies na stronie internetowej i w każdym czasie może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego z którego korzysta.


Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Strony internetowej Administratora i nie są nadzorowane przez Administratora. Zalecamy zapoznać się z polityką prywatności i regulaminem odwiedzanego serwisu.


W powyższym dokumencie możliwe są zmiany spowodowane rozwojem technologii internetowej oraz ewentualnymi zmianami w prawie z zakresu ochrony danych osobowych.


Pytania lub uwagi dotyczące polityki prywatności i plików cookies można kierować na adres : admin@hotelmazowiecki.com

Verified by MonsterInsights