Hotel Mazowiecki Łódź
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57
zadzwoń do nas:
+48 690 999 270

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&M MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57,  (dalej jako Administrator). Został Powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: jssp.spzoo@gmail.com.

 

2.       Dane osobowe – imię i nazwisko i adres zamieszkania, są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO. Podanie w/w danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych.

 

3.       Podanie numeru PESEL jest konieczne w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora wobec Gościa, wynikających z umowy o świadczenie usług hotelowych (art. 126 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego).

 

4.       Pozostałe dane osobowe – takie jak - adres email, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer dowodu osobistego/numer paszportu, marka i  rejestracyjny pojazdu (dalej: ”Pozostałe dane osobowe”), są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

5.       Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Pozostałych danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem  pod adresem: admin@hotelmazowiecki.com , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6.       Ma Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

7.       Administrator może przetwarzać Pani/Pan dane osobowe podane w karcie meldunkowej również w następujących celach:

a.       w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Gościem a Administratorem oraz obsługi Gościa jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b.      w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Gościem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Gościa będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c.       dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w zakresie roszczeń wynikających z zawarcia umowy;

d.      w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e.      w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Gościa określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

8.       Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a.       Realizacji usług hotelowych przez Administratora danych;

b.      Komunikacji z Gościem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora;

c.       Przedstawiania Gościowi ofert handlowych drogą elektroniczną;

d.      Przedstawiania Gościowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;

e.      Przesyłania Gościowi informacji drogą elektroniczną w ramach zapisu na newsletter Administratora.

 

9.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców - biuro rachunkowe, firma informatyczna, obsługa prawna.

 

10.   Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

 

11.   W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem   admin@hotelmazowiecki.com.

12.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.